ul. Szkolna 62  +48 789-485-232   kszymendera@o2.pl A A A  

Msze Św. i nabożeństwa

MSZA ŚW.

Poniedziałek 8.00

Wtorek do piątku 18.00    

Sobota 17.00

     w niedziele i uroczystości:
8:00, 10:30, 12:00, 18:30

    

 

                                       NABOŻEŃSTWA

     

Adoracja Najświętszego Sakramentu

- w pierwszy czwartek miesiąca od godz. 19.00

- pierwsze soboty miesiąca od godz. 8.30 - 9.00

Msza św. z Nowenną do MB Nieustającej Pomocy

- środa, godz. 18.00

(skrzynka intencji modlitewnych znajduje się przy wejściu do kaplicy M.B. Nieustającej Pomocy)

      Msza św. z koronką do Bożego Miłosierdzia

- piątek, godz. 18.00

     

Roraty - w okresie Adwentu

     

Gorzkie Żale - w okresie Wielkiego Postu

- niedziela, o godz. 17.30

     

Droga Krzyżowa - w okresie Wielkiego Postu

- w każdy piątek, po Mszy św. o godz.

     

Nabożeństwo majowe

- w maju od poniedziałku do piątku, po Mszy św. o godz. 18.00

     

Nabożeństwo czerwcowe

- w czerwcu od poniedziałku do piątku, po Mszy św. o godz. 18.00

     

Nabożeństwo różańcowe:

- w październiku od poniedziałku do piątku, po Mszy św. o godz. 18.00

     

Wymienianki:

- w listopadzie od poniedziałku do piątku, po Mszy św. o godz. 18.00

Wymienianki roczne:

- 2 czwartek miesiąca - Msza św. o godz. 18.00 odprawiana w int. zmarłych z wymienianek, po Mszy modlitwa różańcowa


Nabożeństwa:

Odpust: 5 października

Spowiedź Św.

W naszej parafii

z Sakramentu Pokuty i Pojednania skorzystać można:

              Od poniedziałku do soboty 

           Pół godziny przed Mszą świętą 

Chrzest Św.

"Chrzest, brama sakramentów, konieczny do zbawienia (...)

 uwalnia ludzi od grzechów, odradza ich jako dzieci Boże

 i przez upodobnienie do Chrystusa

 niezniszczalnym charakterem włącza ich do Kościoła" (KPK kan. 849)

 

Gdzie przyjmuje się chrzest?

"Należy uważać za regułę, że dorosły ma przyjmować chrzest

we własnym kościele parafialnym,

dziecko zaś w kościele parafialnym jego rodziców,

chyba że co innego doradza słuszna przyczyna" (KPK kan. 857)

W przypadku chrztu poza parafią zamieszkania (niekoniecznie zameldowania) rodziców,

wymagana jest zgoda od proboszcza na chrzest poza parafią.

 

Jakie imię wybrać dla dziecka?

"Rodzice, chrzestni oraz proboszcz powinni troszczyć się,

by nie nadawać imienia obcego duchowi chrześcijańskiemu." (KPK kan. 855)

Pamiętać trzeba, że wraz z imieniem dziecko może otrzymać

opiekuna i wzór do naśladowania - Świętego Patrona.

Pan Bóg, w momencie poczęcia daje człowiekowi duchy niebieskie - Aniołów Stróżów, jako obrońców.

Wspólnota Kościoła ofiarowuje tych spośród siebie,

którzy już osiągnęli cel ziemskiej pielgrzymki - niebo.

Stają się oni szczególnymi przyjaciółmi człowieka, wspierają w walce duchowej.

Nie jest dobrze rezygnować z daru - Świętego Patrona.

 

Jakich dokumentów wymaga się do chrztu?

a) akt urodzenia dziecka

b) dokument zawartego związku małżeńskiego rodziców

(jeśli takowy związek został zawarty)

c) zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych,

że są praktykującymi katolikami

 

Jakie warunki spełniać muszą chrzestni?

"Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

a) jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest, albo przez jego rodziców,

albo przez tego, kto ich zastępuje,

a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu,

i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania

b) ukończył 16 lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku

c) jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii

oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić

d) jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej,

zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej

e) nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest

(KPK kan. 874)

 

Czy wolno odmówić chrztu?

Tylko w sytuacji, kiedy wyraźnie widać, że rodzice, opiekunowie, rodzina dziecka

nie dają żadnej nadziei na katolickie wychowanie dziecka.

Chrzest bowiem nie jest wydarzeniem jednorazowym i samym dla siebie,

lecz ma być początkiem drogi do świętości.

 

Kiedy zgłaszać chęć ochrzczenia dziecka w naszej parafii?

Dokumenty należy dostarczyć do biura parafialnego najpóźniej tydzień przed chrztem.

 

Kiedy udzielany jest sakrament Chrztu w naszej parafii?

Zasadniczym terminem udzielania sakramentu Chrztu

jest sobotnia Msza św. o godz. 17.00

oraz niedzielna Msza św. o godz. 12.00

 

 

KATECHEZA DLA RODZICÓW I CHRZESTNYCH:

 

w celu uzgodnienia terminu katechezy,

rodzice dziecka kontaktują się z katechistą:

I Komunia Św.

2022 ROK

  • Kl. A i B 21.05.2022
  • Kl. C i D 22.05.2022
  • Kl. E 29.05.2022 ( data sugerowana dla dzieci z innych szkół ) Dzieci spoza naszej szkoły, rodzice wybierają termin.

Formacja dzieci

przygotowujących się do I Komunii Świętej

w naszej parafii

odbywa się w trzech etapach:

 

- klasa 2 - formacja biblijna i wspólnotowa

- klasa 3 - formacja sakramentalna i wspólnotowa

- klasa 4 - formacja eklezjalna i maryjna

 

 

FORMACJA KANDYDATÓW

DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ

 

DZIECI Z KLASY 2

 

(opiekunką tego etapu jest ...)

 

 

zapisy - czerwiec (zakończenie klasy 1)

 

początek formacji - uczestnictwo w wycieczce do Palmiarni w Poznaniu oraz kościoła pw. św. Michała Archanioła (oddanie dzieci i rodziców pod opiekę Wodza Zastępów Niebiańskich), katecheci i animatorzy wręczają uroczyście dzieciom "Biblie dla najmłodszych"

formacja dzieci w ciągu roku - uczestnictwo w spotkaniach pt. "BIBLIJNI ODKRYWCY" (metoda: katecheza Dobrego Pasterza) raz w miesiącu, w niedzielę o godz. 10.00 (przed Mszą św. dziecięcą) - prowadzonych przez p. Ewę Gąsienicę-Brożyńską, za pomocą gier, zabaw oraz rozmaitych metod aktywizujących - zapoznających na poziomie podstawowym z treścią Ewangelii

 

formacja dzieci w ciągu roku - uczestnictwo w Mszach św. niedzielnych o godz. 10.30

 

zakończenie tego etapu formacji - w ostatnią niedzielę roku szkolnego, podczas uroczystej Mszy św. o godz. 10.30, ksiądz proboszcz wręcza kandydatom do I Komunii Świętej dyplomy i pamiątki ukończenia kursu "Biblijny Odkrywca"

 

* W razie trwania pandemii oraz funkcjonujących obostrzeń:

 

- warsztaty w Palmiarni oraz spotkanie w kościele pw. św. Michała Archanioła w Poznaniu odbywa się w mniejszych grupkach, w terminach podanych przez ks. Proboszcza

 

- dzieci mają obowiązek uczestnictwa w zajęciach "Dobrego Pasterza" on-line (w salce parafialnej został w tym celu zainstalowany system kamer)

 

- uczestnictwo w niedzielnej Mszy św. o godz. 10.30 również on-line (kamera z kaplicy)

 

- Msza św. na zakończenie formacji w kaplicy, ale w mniejszych grupach, terminy podaje ks. Proboszcz

 

 

FORMACJA KANDYDATÓW

DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ

 

DZIECI Z KLASY 3

 

(opiekunką tego etapu jest katechetka ....)

 

• sobota ....................., godz. 10.00, nabożeństwo w naszym kościele i początek formacji, uczestniczą dzieci z rodzicami

 

• uczestnictwo w Mszach św. niedzielnych o godz. 10.30, szczególnie:

* w październiku - niedziela po wsp. Matki Boskiej Różańcowej:

- poświęcenie różańców (...............................)

* w listopadzie 

- poświęcenie książeczek do nabożeństwa (...............)

* w lutym - niedziela po ur. Ofiarowania Pańskiego (M.B. Gromnicznej)

- poświęcenie świec (6 lutego 2022)

→ sposób sprawdzenia obecności na Mszach niedzielnych: dzieci zbierają podpisy księdza w specjalnych dzienniczkach

 

• uczestnictwo w nabożeństwach:

 

* październik - nabożeństwa różańcowe (wtorek i czwartek, godz. 17.00)

 

* listopad - wymienianki (wtorek, godz. 17.00)

 

* adwent - roraty (wtorek i czwartek, godz. 18.00)

 

* styczeń - nabożeństwa kolędowe przy żłóbku (niedziela, po Mszy św. o godz. 10.30)

 

* Wielki Post - nabożeństwa Drogi Krzyżowej (piątek, godz. 17.00)

 

* maj - nabożeństwa majowe (czwartek, godz. 17.00)

→ sposób sprawdzenia obecności na nabożeństwach: dzieci zbierają podpisy księdza w specjalnych dzienniczkach

 

• uczestnictwo w formacji eucharystycznej - dziewczynki w scholce, chłopcy w służbie ołtarza

(w trakcie - tłumaczona historia i tradycje parafialne, liturgia Mszy św. oraz ćwiczenie pieśni)

dziewczynki podzielone zostają na 4 zastępy, chłopcy również. Każdy zastęp ma jedno spotkanie w miesiącu, w sobotę. Spotkania prowadzone są: dla dziewczynek przez liderki scholki, dla chłopców przez starszych ministrantów. W niedzielę po "sobocie spotkania" zastęp "obstawia" liturgię Mszy św. o godz. 10.30.

→ sposób sprawdzenia obecności: dzieci zbierają podpisy opiekunów w specjalnych dzienniczkach

 

• uczestnictwo w Mszach św. o godz. 18.00 w okresie Białego Tygodnia

- podziękowanie Panu Bogu za dar Eucharystii

(od 29 maja do 4 czerwca 2022)

 

• uczestnictwo w pielgrzymce do sanktuarium w Tulcach, kończącej Biały Tydzień

(4 czerwca 2022, zbiórka o godz. 9.00 na parkingu przy kaplicy)

- dzieci powierzają swoich Rodziców opiece Maryi

 

• uczestnictwo w procesji Bożego Ciała (16 czerwca 2022)

- dziewczynki sypią kwiatki, chłopcy sygnalizują przejście Najświętszego Sakramentu dźwiękiem dzwonków

(za udział dzieci otrzymują plakietki z cyklu "Bohater wiary")

 

 

FORMACJA KANDYDATÓW

DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ

 

DZIECI Z KLASY 4

 

(opiekunką tego etapu jest katechetka p. Ewa Gąsienica - Brożyńska)

 

Przepięknym obyczajem jest świętowanie rocznicy I Komunii Świętej. W naszej parafii odbywa się ono szczególnie uroczyście i hucznie. Przygotowaniem do rocznicy jest udział w Mszach św. w 1 piątki miesiąca, o godz. 17.00. Dzieci z klasy 4 we wrześniu otrzymują specjalne obrazki "pierwszopiątkowe" - na których zaznaczają odprawioną spowiedź św. oraz udział w Eucharystii. Na obrazkach tych wypisane są również obietnice dane św. Małgorzacie Alacoque przez Pana Jezusa w związku z praktyką 1 piątków miesiąca. Ostatni, dziewiąty 1 piątek miesiąca wypada w miesiącu czerwcu, a więc tym miesiącu, w którym obchodzimy    rocznicę zakończenia Białego Tygodnia i oddania rodzin dzieci pod opiekę Matki Przenajświętszej w Tulcach. Podczas Mszy św. pierwszopiątkowych dzieci słuchają katechez związanych z budowaniem wspólnoty oraz duchowością Maryjną ("przez Maryję do Jezusa" - św. Ludwik Maria Grignon de Montfort).

 

Sama rocznica odbywa się w 2 etapach:

pielgrzymka z udziałem rodzin i przyjaciół dzieci na Jasną Górę w Częstochowie - tutaj ponowienie oddania się pod opiekę Matki Bożej, Królowej Kościoła oraz zapoznanie się z Jasną Górą, duchowym sercem Narodu Polskiego (czerwiec 2022)

świętowanie w gronie parafialnym - udział w niedzielnej Mszy św. o godz. 12.00, modlitwa Parafian w int. młodych, aby wytrwali na drodze świętości, a po Mszy uroczysty piknik na terenie parafialnym (czerwiec 2022)

Bierzmowanie

  • Cykl przygotowania trzyletni, obejmuje klasy gimnazjalne
  • Spotkania formacyjne wg. osobnego planu

Małżeństwo

  • Udzielany w wszystkie soboty roku z wyjątkiem Wielkiego Postu
  • Zgłaszając chęć zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego (nie później jak na 3 miesiące przed planowanym terminem) należy spełnić wymogi określone Prawem Kanonicznym (więcej czytaj na forum – Prawo Kanoniczne) oraz należy uprzednio uzgodnić z Księdzem Proboszczem termin spotkania w Biurze Parafialnym

Namaszczenie chorych

  • Wizyta w domu – I piątek miesiąca od godziny 9.00
  • W nagłych przypadkach – 24 h (telefonicznie 508 933 911 lub osobiście u Ks. Proboszcza)

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM