ul. Szkolna 62  +48 789-485-232   kszymendera@o2.pl A A A  

Historia Kościoła i ważniejsze wydarzenia z historii Parafii pw. świętej Faustyny w Plewiskach

 • 1982 Ks. Proboszcz Józef Szydłowski z Komornik rozpoczyna starania o wybudowanie kaplicy i punktu katechetycznego w Plewiskach u zbiegu ulic Szkolnej i Polnej (dziś Fabianowskiej). Projekt, choć zatwierdzony przez Kurię Metropolitalną w Poznaniu nie może zostać zrealizowany.
 • 1988 Ponowne próby Ks. Szydłowskiego postawienia, już tylko, budynku katechetycznego ( w znacznie skromniejszym wymiarze i w innej lokalizacji) także nie doczekały się realizacji.
 • 30 XI 1994 Na zakończenie Misji Miłosierdzia Bożego prowadzonych w parafii komornickiej przez Ojca Jezuitę Zdzisława Pałubickiego z Kalisza, Ks. Proboszcz Jerzy Kaźmierczyk przywiózł z Krakowa relikwie Błogosławionej Siostry Faustyny do Komornik;
 • 30 I 1995 W świetlicy Remizy Strażackiej w Plewiskach odbyło się zebranie wiejskie z udziałem pana Wójta Mariana Walnego i pana architekta Stanisława Jureko, który przedstawił projekt wstępny kościoła w Plewiskach. Parafianie z Plewisk podjęli uchwałę o przekazaniu parafii komornickiej 4150 m2. ziemi gromadzkiej za symboliczną złotówkę;
 • 30 I 1996 Został powołany Społeczny Komitet Budowy Kościoła;
 • 25 VI 1996 Ks. Abp Metropolita Poznański Juliusz Paetz nadał tytuł Błogosławionej Faustyny budującemu się kościołowi w Plewiskach w parafii św. Andrzeja Ap. w Komornikach.
 • 11 IV 1997 Wmurowanie pierwszej cegły, pochodzącej z grobowca Siostry Faustyny;
 • 5 X 1998 Pierwszy odpust w budującym się kościele (jeszcze bez dachu). W strugach ulewnego deszczu ks. proboszcz Jerzy Kaźmierczyk odprawił Mszę św. a promienne słowo Boże wygłosił ks. infułat Antoni Wałbiński Wikariusz Biskupi ds. instytutów życia konsekrowanego;
 • 16 IX 1999 Dzień poświęcenia i wmurowania Kamienia Węgielnego w Kościele Błogosławionej Faustyny w Plewiskach. Uroczystościom przewodniczył Jego Ekscelencja ks. abp Juliusz Paetz Metropolita Poznański. Kamień węgielny wmurowany w ścianę kościoła pochodzi z przedwojennego pomnika Serca Jezusowego w Poznaniu i poświęcony przez Ojca świętego Jana Pawła II w dniu 3 czerwca 1997 roku na Placu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • 30 IV 2000 Ojciec święty Jan Paweł II wyniósł do godności świętych Siostrę Faustynę patronkę kościoła w Plewiskach;.
 • 10.IX 2000 Uroczysta Msza św. dożynkowa Powiatu Poznańskiego w roku Wielkiego Jubileuszu pod przewodnictwem J. Eks. ks. Bpa Grzegorza Balcerka z udziałem delegacji wszystkich gmin powiatu;
 • 26 VIII 2001 Podczas uroczystej Mszy św. mieszkańcy Plewisk pożegnali proboszcza z Komornik ks. kanonika Jerzego Kaźmierczyka, wyrajając swoją wdzięczność za inicjatywę i realizację budowy kościoła;
 • 28 VIII 2001 Ustanowienie parafii świętej Faustyny w Plewiskach i jej pierwszego proboszcza ks. Macieja Kuczmę. Uroczystościom przewodniczył Jego Ekscelencja ks. abp Juliusz Paetz Metropolita Poznański;
 • 14 XII 2002 Pierwsza wizytacja kanoniczna Parafii, której dokonał Jego Ekscelencja ks. bp. Marek Jędraszewski;
 • 17 IV 2003 Wielkoczwartkowej Mszy Wieczerzy Pańskiej przewodniczy Jego Ekscelencja ks. bp. Zdzisław Fortuniak;
 • 8 X 2003 Parafianie z Plewisk ( 80 rodzin) wysyłają Ojcu witemu Janowi Pawłowi II z okazji 25 lecia Pontyfikatu, ozdobny album z życzeniami i darem modlitwy;
 • 2 XI 2003 Poświęcenie tablicy upamiętniającej mieszkańców Plewisk poległych w czasie ostatnich wojen światowych;
 • 23 XI 2003 Jego Ekscelencja ks. bp. Grzegorz Balcerek udzieli po raz pierwszy w historii Parafii Sakramentu Bierzmowania;
 • 20 VIII 2004 Notarialne przekazanie gruntu Parafii w Plewiskach, na którym stoi kościół, przez parafii w Komornikach;
 • 8 XI 2004 Archidiecezjalna Komisja Budowlana zatwierdza projekt koncepcyjny Domu Parafialnego; rozpoczęcie prac nad projektem budowlanym;
 • 26 XI 2004 Zakończenie budowlanych prac wykończeniowych w zakrystii;
 • 20 V 2005 Jego Ekscelencja ks. abp Stanisław Gądecki po raz pierwszy przebywający w Plewiskach, udzieli młodzieży Sakramentu Bierzmowania;
 • 2-5 X 2005 W 100 lecie urodzin Patronki Triduum modlitewne i Odpust ku czci witej Faustyny; rozpoczęcie w Parafii peregrynacji kopi obrazu kanonizacyjnego w. Faustyny;
 • 13 IV 2006 Instalacja w prezbiterium dębowego ołtarza stałego z mens marmurowa ufundowany przez rodzin z Plewisk;
 • 27 VIII 2006 Uroczysta Eucharystia dziękczynna za pięć lat istnienia Parafii połączona z parafialnymi dożynkami;
 • 4 X 2006 Poświęcenie nowych cyfrowych organów Opus 15, wyprodukowanych w pracowni holenderskiego koncernu JOHANNUS, ufundowanych przez Pastwo Teresę i Włodzimierza Woźniaków;
 • 5 X 2006 Uroczystości odpustowe punktem kulminacyjnym obchodów pięciolecia Parafii. Przy licznym udziale zgromadzonych parafian i gości sumie odpustowej przewodniczy ks. Prałat Aleksy Stodolny;
 • 16 X 2006 Starostwo Powiatowe w Poznaniu wydaje decyzje zatwierdzając projekt budowlany Domu Parafialnego i udziela pozwolenia na budowę; Projekt powstał w pracowni FORMA w Poznaniu, głównym projektantem Prezes Zarządu Pan dr in. arch. Jerzy Suchanek.
 • 18 XII 2006 Zakończenie budowlanych prac wykończeniowych chóru, klatki schodowej i pomieszczeń pod wieżą;
 • 18 II 2007 Poświęcenie czternastu rzeźb stacji Drogi Krzyżowej, wykonanych z drewna lipowego przez artystę rzeźbiarza Mariana Glugla z Zakopanego i osadzonych na dębowych herbach ufundowane przez rodzin z Plewisk;
 • 3 i 6 III 2007 Druga wizytacja kanoniczna Parafii, której dokona Jego Ekscelencja ks. bp. Grzegorz Balcerek;
 • 15 V 2007 Prace geodezyjne (M. Chmielowski), a następnie wykopy (W. Degęrski, W.Mczyski) i zalewanie fundamentów pod Dom Parafialny (Firma OlBud z Komornik);
 • 18 VIII 2007 Zakończenie prac budowlanych Domu Parafialnego na tzw. poziomie 0;
 • 26 VIII 2007 Podczas uroczystości dożynkowych i dziękczynnych z okazji 6 rocznicy powstania Parafii, wmurowanie aktu erekcyjnego i poświęcenie fundamentów Domu Parafialnego, którego dokona proboszcz Parafii;
 • 16 IX 2007 Zakończenie budowlanych prac wykończeniowych prezbiterium; m.in. nowe pancerne dwuskrzydłowe tabernakulum;
 • 3 X 2007 Zamontowanie prospektu organowego, ufundowanego przez Pastwo Teresę i Włodzimierza Woźniaków;
 • 25 XI 2007 W Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, poświęcenie figur Pana Jezusa Miłosiernego i w. Siostry Faustyny, będących zwieńczeniem prac dekoracyjnych prezbiterium. Figury w drewnie lipowym wykona Marian Glugla z Zakopanego, glob ziemski metaloplastyka Krzysztof Janowicz z Konarzewa ufundowane przez rodzin z Plewisk; 2
 • XII 2007 Poświęcenie dwóch nowych konfesjonałów – ufundowane przez rodzin z Plewisk;
 • 31 III 2008 Wykonanie i montaż kompleksowej zabudowy meblowej w zakrystii;
 • 1 VII 2008 parafii w Plewiskach obejmuje nowy Proboszcz Ks. Roman Turo;
 • 8 XI 2008 Zakończono pracę nad montażem czterech witraży w prezbiterium;

2009

Styczeń

 • Spotkanie opłatkowe W styczniu odbyło się spotkanie opłatkowe wszystkich grup duszpasterskich działających w naszej parafii
 • Kolęda Kolędowaliśmy przez 29 dni, przeszliśmy 62 trasy kolędowe, otwartych mieszkań zastaliśmy 923, zamkniętych ok.500 (wiele jeszcze niezamieszkałych).

Luty

 • Parafialny Bal Karnawałowy W ostatki odbył się w Remizie parafialny bal karnawałowy na rzecz budowy Domu Parafialnego.

Marzec

 • Droga Krzyżowa Przed świętami Wielkanocnymi ulicami naszej wsi przeszła parafialna Droga Krzyżowa. Odbyły się także rekolekcje dla dzieci.
 • Stroje dla drużyny piłkarskiej ministrantów Sponsorem nowych strojów dla naszych ministrantów jest „Apteka Fabianowska” pani Kamila Wiśniewska, Plewiska ul.Miętowa.Za ufundowane stroje składamy z ministrantami serdeczne podziękowanie! Bóg Zapłać!
 • System monitoringu Został uruchomiony system monitoringu w liczbie 10 kamer. Zostały zainstalowane w kościele, wokół kościoła, na plac budowy i przy probostwie. Działa również system przeciwwłamaniowy.
 • Budowa Domu Parafialnego Rozpoczęliśmy prace przy budowie Domu Parafialnego.

 • Wykonanie chodnika Serdecznie dziękuję za wykonanie chodnika do kościoła firmie : „Waldemar Mączyński” jego parownikom oraz panu Andrzejowi Kaczmarek, Marcinowi Kaczmarek , Marianowi Nowak i Bernardowi Potrawiak ,a także panu Adamowi Kurkowiak za zakup i przywóz piasku. Bóg Zapłać !

Kwiecień

 • Kropielnice W kruchcie kościoła zostały zamontowane kropielnice, które zostały wykonane i zamontowane przez pana Sławomira Przydanek.
 • Figura Św. Antoniego Została poświęcona figura św. Antoniego na Mszy św. w wielkanocny poniedziałek.
 • Modlitwa z kanonami Taize W uroczystość św.Wojciecha Bpa i M.G .Patrona Polski odbyły się spotkania uczestników w Taize z innych parafii. Oglądaliśmy film i wysłuchaliśmy prelekcji.

Maj

 • Duszpasterstwo rodzin W naszym kościele spotkaliśmy się z panem Jackiem Pulikowskim z Duszpasterstwa Rodzin.
 • Festyn Parafialny dla dzieci 31 maja odbył się Festyn parafialny z okazji Dnia dziecka. Przy smacznych darmowych posiłkach bawiliśmy się razem z naszymi pociechami. Zorganizowaliśmy dużo konkursów dla dzieci wraz z nagrodami. Wszyscy bawili się dobrze !

Czerwiec

 • I Komunia święta Do I Komunii świętej przystapiło 47 dzieci.
 • Chrzty Zostało ochrzczonych 129 dzieci.
 • Śluby Odnotowaliśmy 11 ślubów.
 • Pogrzeby Odbyło się 18 pogrzebów.
 • Koncert W naszym kościele odbył się już kolejny raz koncert w ramach IV Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej.

Lipiec

 • Pielgrzymka W lipcu odbyła się pielgrzymka do Lichenia.

Sierpień

 • Brama garażowa Została zrobiona i zamontowana brama garażowa przy probostwie.

Wrzesień

 • Ornat Ufundowany został ornat przez Pana Wójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy.

Październik

 • Czuwanie modlitewne W październiku nasza parafia uczestniczyła na czuwaniu modlitewnym w katedrze.
 • Pielgrzymka Uczestniczyliśmy razem z dziećmi, które miały I Komunię świętą w pielgrzymce do Sanktuarium MB Ucieczki Grzeszników w Wieleniu.

Grudzień

 • Festyn Mikołajkowy W dniu św.Mikołaja odbył się Festyn Mikołajkowy w sali wiejskiej Remiza.

2010

Styczeń

 • Modlitwa Nowy 2010 rok rozpoczęliśmy wspólnie z pielgrzymami z całej Europy, którzy przybyli do Poznania na Europejskie Spotkanie Młodych Teze. Było nocne czuwanie, śpiewy, modlitwy i tańce. Nawiązało się wiele międzynarodowych znajomości.
 • Spotkanie opłatkowe Spotkanie opłatkowe wszystkich grup duszpasterskich działających w naszej parafii; takie spotkanie odbyło się również pod koniec grudnia. Było łamanie się opłatkiem, życzenia i wspólne kolędowanie.
 • Koncert W naszym kościele koncertowała Orkiestra Wojsk Lotniczych, która zachwyciła naszych najmłodszych parafian.
 • Kulig Wielkim przeżyciem dla wszystkich był kulig, w którym wzięło udział ok. 100 saneczek. Zostało również zorganizowane ognisko, które ucieszyło nas wszystkich.
 • Pomoc dla Haiti W styczniu także pomagaliśmy ofiarom trzęsienia ziemi na Haiti zbierając ofiary i oddając dla nich krew.
 • Bal karnawałowy Na zakończenie karnawału bawiliśmy się na parafialnym balu karnawałowym.
 • Kolęda Kolędę przyjęło 1135 rodzin naszej par. Po skończonym kolędowaniu , za zebrane ofiary spłaciliśmy całkowicie dach na Domu Parafialnym.

Marzec

 • Maraton Biblijny Po przeżytych rekolekcjach wielkopostnych wzięliśmy udział, jako parafia w „Maratonie Biblijnym”. Budujące było to jak wielu parafian zaangażowało się w czytanie Pisma św.
 • Turniej piłki nożnej Zorganizowany został dla ministrantów turniej piłki nożnej o puchar proboszcza Plewisk. Puchar zdobyli nasi ministranci.Brawo !
 • Droga Krzyżowa Przed świętami Wielkanocnymi ulicami naszej wioski przeszła parafialna Droga Krzyżowa.
 • Inwestycje Wiosną został wybudowany wjazd, chodnik i parking przy kościele od ul Fabianowskiej. Tam też zostały zrobione odpływy deszczowe i kanalizacyjne. Zakupiliśmy też ławki i kosze na śmieci oraz duże donice-klomby. Wzdłuż płotu zostały posadzone drzewka. Wszystko po to, by przy naszym kościele było pięknie, praktycznie i bezpiecznie.
 • Komunia święta W maju do I Komunii świętej przystąpiło 68 dzieci.
 • Bierzmowanie Do bierzmowania przystąpiło 37 osób (młodzieży) z naszej parafii.
 • Chrzty W naszej parafii odbyło się 118 Chrztów.
 • Pogrzeby Odbyło się 12 pogrzebów.
 • Śluby Odbyło się 18 ślubów.
 • Czerwiec W pierwszą niedzielę czerwca odbył się festyn parafialny z ok. Dnia Dziecka. Było mnóstwo dobrej zabawy, jedzenia i prezentów.
 • Koncert W czerwcu odbył się również w naszym kościele koncert w ramach V Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej.

Lipiec

 • Pielgrzymka W lipcu byliśmy z parafialną pielgrzymką na Mazurach a we wrześniu w Łagiewnikach, Wieliczce i Oświęcimiu.
 • Pomoc powodzianom Pomagaliśmy powodzianom zbierając ofiary (6 tys. zł.) i zboże (9 ton). Pomagaliśmy także potrzebującym rodzinom naszej parafii zbierając dla nich żywność przed Wielkanocą i Bożym Narodzeniem, oraz artykuły szkolne dla dzieci przed rozpoczęciem Roku Szkolnego. Stałą pomocą z Europejskiego Programu Pomocy PEAD objętych jest 24 rodziny naszej parafii.
 • Opieka duszpasterska Stałą opieką duszpasterską objazd chorych w pierwsze piątki – objętych jest kilkanaście osób chorych i starszych naszej par.
 • Parking parafialny Udało się wydzierżawić teren przy ul. Fabianowskiej i dzięki ofiarowanym płytom utworzyć tam dodatkowy parking parafialny.
 • Inwestycje Na większe inwestycje wydaliśmy w tym roku jako parafia ok. 100 tys. zł. (ścianki działowe, drzwi i okna, bramy garażowe, parkingi, odpływy deszczowe i kanalizacyjne).
 • Zegar ,Nagrzewnica Do kościoła została zakupiona nagrzewnica na olej opałowy, którą włączamy przed Mszami św. Dla naszej świątyni został ofiarowany w darze piękny zegar od jednego parafianina.
 • Mikołajki W grudniu tradycyjnie bawiliśmy się z dziećmi na parafialnych Mikołajkach.
 • Instalacja elektryczna W Domu Parafialnym rozpoczęły się prace przy instalacji elektrycznej.
 • Wikariusz, Nadzwyczajni Szafarze W tym roku dla naszej parafii został przydzielony ks. Przemysław jako wikariusz do pomocy w niedziele, przybyło nam też dwóch Nadzwyczajnych Szafarzy Najświętszego Sakramentu.

2011

Styczeń

 • Spotkanie opłatkowe Nowy rok 2011 rozpoczęliśmy spotkaniem opłatkowym w Domu Kultury Remiza wszystkich grup duszpasterskich działających w naszej parafii. Łamaliśmy się opłatkiem składając sobie wzajemnie życzenia oraz śpiewaliśmy kolędy.
 • Msza święta Dodaliśmy dodatkową Mszę św. recytowaną,bez homilii w niedziele o godz. 13:15 dla wszystkich parafian ,szczególnie dla rodziców i opiekunów najmłodszych dzieci .
 • Balik Przebierańców W Sali wiejskiej Remiza zorganizowaliśmy Balik Przebierańców dla naszych małych parafian. Przy wspaniałej zabawie zbieraliśmy pieniądze na pomoc dla p. Wojtka. Dziękuję p. Alinie za zorganizowanie Baliku oraz wszystkim osobom które pomagały przy tak wspaniałym przedsięwzięciu.
 • Parking parafialny Przy ogromnej pracy nieocenionych panów rolników oddany został do użytku parking parafialny przy ul. Fabianowskiej.

Marzec

 • Bierzmowanie W naszej parafii odbyła się uroczystość Bierzmowania. Głównym celebransem był Ks. Bp. Marek Jędraszewski. Do bierzmowania przystąpiło 38 osób.

Kwiecień

 • Czuwanie Po Mszy ?w. wieczornej odbyło się czuwanie z okazji 6 rocznicy śmierci naszego Ojca św. Jana Pawła II. Czuwanie poprowadziła nasza schola parafialna.
 • Parafialna Droga Krzyżowa W kwietniu ulicami Szkolną, Ogrodową i Stawną na plac przy Domu Kultury Remiza przeszła Parafialna Droga Krzyżowa. We wspólnej drodze uczestniczyło wielu naszych parafian.
 • Prace inwestycyjne Została ułożona kostka przy Krzyżu misyjnym przez firmę p. Waldemara Mączyńskiego. Został również odnowiony Krzyż .

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM